ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

1. Az adatkezelő neve: Mark-Vill Kft.
2. Az adatkezelő címe: 2120 Dunakeszi, Piroska u. 7/2
3. Elérhetőség: info@szervmanok.hu, +36 70 518 4743

4. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. A kezelt adatok köre:
  A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.
  B. A szervmanok.hu megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától függően. A böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.
  C. A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el.

7. Az adatkezelés célja:
  A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (értesítések és hírlevél küldése, dokumentumok letöltésének lehetősége), valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések) kiküldésének lehetősége. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó leiratkozással megtilthatja.
  B. A www.szervmanok.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülô adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos mûködésének elemzésére, utólagos ellenôrzésre) történik a Mark-Vill Kft. által. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.
  C. Az anonim látogatóazonosító mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A Mark-Vill Kft. az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat (cookie) a többi szolgáltatóhoz hasonlóan abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így javíthassa szolgáltatásaik színvonalát, valamint ügyfeleiknek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra.

8. Az adatkezelés a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatkezelés időtartama:
  A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek illetve személyre szabott reklámok esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztôen használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelô azonnal törölheti.
  B. A www.szervmanok.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülô adatok esetében a látogatástól számított legalább 1 évig tárolja a rendszer az adatokat.

10. A felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését az alábbi e-mail címen: info@szervmanok.hu

11. Személyre szabott reklámok: A felhasználók érdeklődési körünek megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 7.A. pontban található adatokat a szolgáltató felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó leiratkozással megtilthatja. A www.szervmanok.hu fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján felhasználóinak célzott (perszonalizált) reklám leveleket, valamint a levél végén található reklámot küldjön.

12. Adatfeldolgozó megnevezése: Mark-Vill Kft.

13. Adatfeldolgozás megnevezése: A 7-es pontban szereplő adatokat tartalmazó rendszer (hardver és szoftver) üzemeltetését a Mark-Vill Kft. végzi.

14. Adatfeldolgozó címe: 2120 Dunakeszi, Piroska u. 7./2. 

15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A www.szervmanok.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

16. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összeüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@szervmanok.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama alatt meghatározottak szerint.

17. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info@szervmanok.hu e-mail címen.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74674/2014.

 

Top